Notulen vergadering oudervereniging  29 mei 2018

Notulen vergadering oudervereniging  29 mei 2018

Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen, Leonie, Dion, Mariëlle, Jeroen Kuipers, Jolanda, Annemieke

Afwezig: Froukje

Opening

Sander had een mail van Monique ontvangen over de schoolfoto’s. School wil dit niet meer organiseren. Wel nog de klassenfoto’s, overige niet. School vraagt of wij hier een taak in zien voor de oudervereniging. Nee. Wel heel jammer dat er geen foto’s meer gemaakt worden.

Inrichting en inventaris: Er zou vandaag iemand aanschuiven die interesse had in deze commissie. Helaas is hij er niet. Mariëlle zal contact opnemen.

10 jarig feest was top. Spullen zullen bewaard worden voor zover dat mogelijk is qua ruimte. Ze zijn eventueel weer bij volgende activiteiten nogmaals te gebruiken.

Onthulling van de tafeltennistafel die door de oudervereniging aan school cadeau is gegeven viel helaas tegen. Het was nu niet duidelijk dat dit het cadeau was vanuit de ouders. Verzoek om dit in de volgende nieuwsbrief op te nemen. Dit geldt ook voor wipkip en huisje.

Sport: 144 aanmeldingen voor avondvierdaagse. Schoolshirts worden uitgedeeld. Petra de Wit wilde nieuwe spandoeken voor school ivm nieuw logo. Monique gaf aan dat dit niet voor school is omdat het een buitenschoolse activiteit betreft. Dit spandoek kan ook worden gebruikt bij toernooien en andere activiteiten. Jeroen gaat met Petra bespreken over welk bedrag we het hebben en dit daarna met Sander afstemmen. Daarna nogmaals met school om de tafel. 50/50 lijkt beter.

Hulpouders voor de avondvierdaagse zijn nog zeer welkom.

Het is de 10e keer dat wij als school meelopen. Willen we daar iets mee? Nee. Jeroen zal Monique en/of Jacqueline wel vragen voor de laatste  dag. Fijn als er vanuit school ook iemand is om de kinderen te onthalen/aan te moedigen.

6 juni is er een alternatieve sportdag voor groep 4/5/6 in samenwerking met diverse sportverenigingen. Jeroen en Sander regelen fruit.

27/6 zullen groep 7/8 een triatlon doen in het Julianapark. Een idee van Mark. Reddingsbrigade zal aanwezig zijn. Ter voorbereiding zijn er voor de groepen 3 zwemlessen bij de Wijzend.

Volgend jaar zullen groep 7 en 8 meedoen aan de chachacha cup. Een danswedstrijd.

Vanuit de schaatsbaan kwam er de mogelijkheid tot het aanbieden van 3 schaatslessen inclusief huur schaatsen voor 5 euro per kind per les. Heel leuk,. Helaas geen budget voor.

Inventarisatie shirts: ze zijn geteld. Terugkoppeling volgt nog. Sander gaat met Monique bespreken hoe de kosten voor nieuwe shirts verdeeld gaan worden. Er schijn al nieuwe shirts besteld te zijn? Hebben wij niets over gehoord, is geregeld door school.

Webmaster: Leuke initiatieven bij sport. Misschien tijd voor een leuk stukje in Samenspel of zelfs in NHD (triatlon)? Jeroen vraagt Mark voor contact NHD.

Cultuur en projecten/leescommissie:  Geen mededingen vanuit de leescommissie. Leonie vraagt of er op de leeslijsten een aantal lege regels kunnen worden toegevoegd zodat kinderen extra boeken kunnen vermelden? Dat kan.

Feestcommissie: Afscheid groep 8 komt er aan. Danielle heeft hier nog niets over gehoord. Zal binnenkort wel volgen. Verder wil Danielle dat alle nota’s die voor de feestcommissie zijn, via haar gaan en niet rechtstreeks naar Jeroen.

Excursie: Schoolreisjes zitten erop. Hij gaat nu kijken hoe het met het budget zit. Land van Fluwel was erg leuke locatie voor schoolreis. Leonie geeft aan dat deze zal worden opgenomen in het draaiboek in plaats van Artis.

Klassenouders: Froukje niet aanwezig. Er is overleg geweest met de klassenouders.

Penningmeester: Jeroen heeft een i-Deal koppeling geregeld voor de mensen die handmatig betalen (nog steeds de meerderheid). Dit is getest en werkt.

Jeroen factureert nu 3 keer per jaar. Dit is veel werk. Hij stelt voor om naar 2 keer per jaar te gaan. Prima.

Hij gaat werken aan de begroting voor volgend jaar.

Ouderbijdrage. Bijna alles is binnen, paar kinderen nog niet.

Hij verzoekt of de nieuwe secretaris de ledenadministratie van hem kan overnemen. Er is helaas nog geen nieuwe secretaris. Weet Leonie iemand? Ze legt het bij de leerkrachten neer.

Jeroen vraagt datum algemene ouderavond. Deze is nog onder voorbehoud.  Hij stelt voor om meer te vertellen over wat we als oudervereniging voor de kinderen doen. Ook praatje directeur om het schooljaar te openen is belangrijk. Gesproken over de invulling van de avond. Leonie overlegt met Monique.

Rondvraag:

Sander hoorde dat Socrates een traject is gestart voor een continurooster. Klopt. Dit staat los van onze school.

Leonie: mail over Karin is er vorige maand uitgegaan. Ze geeft aan dat haar werkzaamheden goed worden overgenomen. In de notulen vorige keer stond dat de excursie Artis moet worden aangepast in het draaiboek. Dit moet schoolreis zijn i.p.v. excursie.

De nieuwe privacywet is een hele puzzel. Vandaag is er een brief uitgegaan naar de ouders. School werkt eraan.

Brief over groepsindeling is eruit gegaan. Gilbert merkt op dat dit voor de kinderen uit groep 3 van de combi 2/3 betekent dat zij weer gesplitst worden. Dit vindt hij geen goede ontwikkeling voor de kinderen. Leonie neemt dit mee.

 

Data vergaderingen  schooljaar 2018-2019:

Nog in te plannen