Contributie

Hoe vrijwillig is de contributie precies?
De contributie is geheel vrijwillig, maar het niet voldoen heeft consequenties voor het kunnen deelnemen van uw kind(eren) aan het schoolreisje of schoolkamp.

Het is toch niet fair tegenover het kind om deze uit te sluiten van het schoolreisje of schoolkamp als de contributie niet is voldaan?
Het komt inderdaad hard over, echter is dit de enige uitzondering, voor de rest zal aan alle andere activiteiten worden deelgenomen zoals excursies, sinterklaas, kerst, carnaval en paasfeest. Ook de middelen die door de vereniging zijn aangeschaft zoals boeken, spellen etc staan tot ieders beschikking. We moeten echter een grens trekken, als teveel ouders de vrijwillige bijdrage niet zouden (willen) voldoen omdat deze toch vrijwillig is, kunnen de activiteiten niet meer bekostigd worden.

Hoe wordt de hoogte van de contributie vastgesteld?
De bijdrage wordt voor de start van het schooljaar vastgesteld door de oudervereniging en bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering.  

Mijn zoon /dochter begint pas later in het jaar, wanneer wordt het van mijn rekening afgeschreven of ontvang ik een factuur?
Medio april van het lopende schooljaar zal de administratie met de school gesynchroniseerd worden en zal de tweede incasso ronde starten.

Kan ik termijnen betalen of een betalingsregeling treffen?
– Ouders in bijzondere situaties kunnen met de penningmeester een betalingsregeling treffen, dit zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

– Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen via de Gemeente een vergoeding vragen, meer informatie kunt u vinden in de schoolgids.

Wat is het rekeningnummer van de Oudervereniging?
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U

International Bank Account Number (IBAN): NL41 RABO 0143 7287 76 
t.n.v. Ouderver. Roald Dahl School te Zwaag.

Hoe kan ik een machtiging afgeven?
In de download module kunt u het machtigingsformulier downloaden, wanneer u deze invult kunt u deze deponeren in het postvak van de Penningmeester in het administratiekantoor op school. Om te downloaden klik hier.

Hoe wordt de contributie bekend gemaakt?
Tijdens de Jaarvergadering zal de contributie bekend worden gemaakt, deze is normaliter in september aan het begin van het schooljaar. Ook zal dit op de website van de Oudervereniging worden aangekondigd en wanneer uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u ook een e-mail.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *