Notulen vergadering oudervereniging  29 mei 2018

Notulen vergadering oudervereniging  29 mei 2018 Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen, Leonie, Dion, Mariëlle, Jeroen Kuipers, Jolanda, Annemieke Afwezig: Froukje Opening Sander had een mail van Monique ontvangen over de schoolfoto’s. School wil dit niet meer organiseren. Wel nog de klassenfoto’s, overige niet. School vraagt of wij hier een taak in zien voor de oudervereniging. Nee. Wel heel jammer dat er geen foto’s meer gemaakt worden. Inrichting en inventaris: Er…

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging 27 maart 2018

Notulen vergadering oudervereniging  27 maart 2018 Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen, Leonie, Dion, Mariëlle, Froukje, Jeroen Kuipers, Jolanda, Annemieke Afwezig: – Opening Nieuw gezicht: Jeroen Kuipers voor de sportcommissie. Notulen vorige keer: geen opmerkingen. Excursie: Groep 7/8 is naar het van Goghmuseum geweest op initiatief van de groep zelf. Gilbert heeft dit besproken met leerkracht. Invulling excursie groep 2/3/4 is bekend, 17 mei. Het draaiboek wordt aangepast in verband met…

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging 16 januari 2018

Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen,  Jolanda, Annemieke, Juf Leonie Afwezig: Dion, Mariëlle, Froukje Opening: Vorige notulen: deur gaat tegenwoordig weer keurig om 8.20 open. Penningmeester: Ouderbijdrage nog niet ontvangen voor 35 kinderen. Er wordt binnenkort een tweede aanmaning verstuurd. Jeroen heeft met Juf Monique gesproken over een aantal zaken. Er mag door school geen bedrag meer worden voorgeschoten voor bijvoorbeeld de boodschappen bij activiteiten. Danielle heeft nu een zakelijk account bij…

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging  31 oktober 2017

Notulen vergadering oudervereniging  31 oktober 2017 Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen, Leonie, Mariëlle, Froukje, Annemieke Afwezig: Dion, Jolanda Opening Er zijn 2 nieuwe gezichten. Sander heet Froukje (klassenouder-coördinator) en Leonie (namens school, leerkracht groep 4A) welkom. Jaarvergadering: opkomst viel helaas weer wat tegen. Met name ook de afwezigheid van ouders van kinderen uit groep 1 en 2 is opvallend. Er worden diverse mogelijke oorzaken genoemd. De inhoud is niet spannend…

Read More >>