Notulen vergadering oudervereniging 17 maart 2015

Aanwezig: Dion, Jeroen, Sander,  Jolanda, Gilbert, Karin, Annemieke Afwezig: Annemiek   Opening Notulen vorige vergadering:   Geen opmerkingen over vorige notulen. Jeroen en Sander wonen in april een vergadering van de MR bij. De begroting wordt dan besproken. Commissies Inrichting en inventaris:  geen mededelingen, Annemiek afwezig. Penningmeester: er zijn op dit moment 22 kinderen die nog niet hebben betaald. Karin vraagt de lijst en gaat deze ouders bellen. De betaaldata…

Read More >>

Sponsors Gezocht!

Naast de ouderbijdrage kunnen wij overige inkomsten goed gebruiken. Hiervoor zijn we op zoek naar sponsors. Voor 250 € per jaar (meer mag natuurlijk altijd) komt uw logo prominent bovenaan op onze site met doorklik link naar uw website. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar voorzitter@ovrds.nl

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging 13 januari 2015

De notulen van de laatste veragdering. Aanwezig: • Jolanda Zuidstra, Leescommissie • Annemiek Cobussen-Doodeman, Decoratie • Gilbert Kohlbrugge, Excursies • Jeroen Kunis, Penningmeester en notulist • Sander de Wit, Voorzitter, Feestcommissie, Sportcommissie • Karin Colin, Directeur RDS Afwezig met afbericht: • Dion van de Nes, webmaster • Annemieke Miltenburg, secretaris Opening • We starten de vergadering op het geplande tijdstip van 19:45 uur. • De notulen van de vorige vergadering op 28-10-2014 zijn akkoord. • De standaard agenda is vastgesteld als…

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging 28 oktober 2014

Aanwezig: Dion, Jeroen, Sander, Jolanda, Gilbert, Karin, Annemieke Afwezig: Annemiek Opening Karin welkom. Fijn dat je er bent. Aanwezigheid wordt altijd als erg prettig ervaren in verband met directe feedback. Notulen vorige vergadering Staan altijd op de website. Sander heeft inmiddels de lijst met aanspreekpunten vanuit de leerkrachten m.b.t. excursies Kunstgras is inmiddels gelegd. Jeroen heeft de rekening nog niet gezien. Dion geeft aan dat er regelmatig verplichtingen aangegaan worden…

Read More >>

Jaarvergadering 2014

Donderdag 11 september 2014 om 20.00 uur zal de Jaarvergadering plaatsvinden van de oudervereniging tijdens de informatieavond van de Roald Dahl School De agenda is als volgt: Opening Voorstellen oudervereniging en bekend maken vacatures Kascontrole Commissie Presentatie Jaarcijfers en vaststellen ouderbijdrage 2014-15 Activiteiten 2014-15 Vragen Sluiting

Read More >>