Aanwezig: Dion, Sander, Jolanda, Gilbert, Annemieke, Danielle, Jeroen
Afwezig: Karin, Annemiek

Notulen vorige vergadering:

Geen bijzonderheden

Commissies

Inrichting en inventaris:
Geen mededelingen

Penningmeester:
Jeroen heeft een factuur ontvangen voor een aanbetaling voor het kamp op Texel volgend jaar. Er is nog geen verdere begroting gemaakt. Dit zou wel gebeuren. Jeroen wil dit niet zomaar gaan betalen. Gilbert neemt dit op met Annelotte.

Cultuur en projecten/leescommissie:
Geen mededelingen

Excursie:
Alle uitjes zijn geboekt. Data volgens de jaarkalender. Gilbert wil een lijst van ouders die de ouderbijdrage niet hebben betaald in verband met reserveren van de bussen. Kinderen die niet meegaan op schoolreis worden op school opgevangen.

Gilbert gaat met Annelotte een afspraak maken om het schoolkamp van volgend schooljaar te bespreken. (planning/begroting/datum/locatie)

Gilbert gaat met Marieke een eventuele excursie voor groep 1 en 2 bespreken.

Groep 5/6 heeft nog budget. Gaat wel naar Oostereiland, maar dan blijft er nog wel wat over om eventueel nog iets te doen.

Webmaster:
Geen mededelingen

Feestcommissie:
Pasen: Sander stuurt een actielijst naar Danielle met betrekking tot Pasen.

Sport:
Unicefloop: Danielle gaat in de week van 21/3 3 dagen bij de hoofdingang zitten voor inschrijven voor de Unicef loop.

Voor de Avond 4-daagse zijn nieuwe coördinatoren nodig voor de 5 en 10 kilometer. Petra (die dit voorheen deed) zal informeren in haar omgeving of er iemand is die dit kan overnemen.

Koningsdag: Groep 7/8 gaan zwemmen in de Waterhoorn. Ze gaan op de fiets. Voor de onderbouw komt een springkussen. Voor groep 4/5/6 komt er een activiteit met zingen.

Begroting 2016/2017 – ouderbijdrage:

Gilbert gaat met Karin en Annelotte de risico’s bespreken van kamp van groep7/8 met betrekking tot het budget. (misschien kamp verschuiven naar later in het jaar?). Hij zal ook het kamp voor groep 5 en 6 bespreken. Wat is nu de bedoeling? Welke groepen gaan op kamp en hoe lang?

Gilbert koppelt dit terug aan Sander en Jeroen zodat zij dit mee kunnen nemen in de budgetten voor 2016/2017.

Sander wil de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald nog gaan nabellen om de reden van het niet betalen te achterhalen.

Er moet een brief worden verstuurd naar de ouders die niet hebben betaald om mede te delen dat de kinderen niet mee gaan en dat school een alternatief biedt. Sander pakt dit op. (met Karin)

Sander vraagt Jolanda om voor de volgende vergadering een begroting voor de leescommissie aan te leveren voor volgend schooljaar en maakt samen met Danielle een begroting voor de feestcommissie.

School:

Niemand aanwezig, geen mededelingen

Rondvraag:

De volgende vergadering wordt verzet naar 10 mei 2016.

De Dalton visitatie wordt besproken. Een aantal ouders zullen proberen aanwezig te zijn.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten