Aanwezig: Dion, Sander,  Jolanda, Gilbert, Jeroen, Danielle, Karin en Annemieke
Afwezig: Annemiek

Opening

Speciaal welkom voor Danielle Zuidberg, Sander heeft haar gevraagd voor de feestcommissie.

Sander meldt dat de sportshirts worden gesponsord door Univé Regio+. We wachten met bestellen totdat er een nieuw schoollogo is. Dit traject loopt.

Notulen vorige vergadering:

Geen opmerkingen

Commissies

Inrichting en inventaris:
Annemiek is afwezig, geen nieuws

Penningmeester:
Wellicht zijn nog niet alle bonnen voor de klassencadeaus van Sinterklaas ingeleverd. Sander denkt inderdaad dat dat zo is. Hij zal er volgend jaar alerter op zijn en nog navragen bij de leraren of ze de bonnen nog hebben. Jeroen krijgt van Sander ook nog de bonnen van de kerstviering.

Ouderbijdrage: van 47 kinderen is de ouderbijdrage nog niet betaald. Dat is een fors aantal na de eerste betalingsherinnering. Jeroen gaat brieven maken met een tweede betalingsherinnering. In de brief wordt opgenomen dat de betaling ontvangen moet zijn voor eind februari en ook de consequenties worden hierin opgenomen. (Uitsluiting van schoolreis) In de volgende vergadering komen we hierop terug. Dan is duidelijk hoeveel kinderen er eventueel niet mee gaan en kan hier rekening mee gehouden met bijvoorbeeld reserveren van busvervoer.

Cultuur en projecten/leescommissie:
Volgende week is het voorleesontbijt. Dit wordt door de leerkrachten geregeld.  Jolanda regelt ontbijtkoek.

Excursie:
De bestemming voor de schoolreisjes van groep 1 tot en met 6 zijn bekend.

Gilbert heeft voor de volgende vergadering de budgetten rond tot nu toe, dan kunnen we zien wat er nog te besteden is per groep voor de rest van het jaar.

Annelotte heeft een mail gestuurd aan Gilbert over de excursie voor groep 8 van volgend jaar. Gilbert zal hierop reageren.

In de volgende vergadering worden de excursies en budgetten voor volgend jaar besproken.

Webmaster:
Declareren via de website kan nu. De facebook post over het sinterklaasfeest heel voor veel likes gezorgd. De website wordt in ieder geval beter bekeken.

Feestcommissie:
Sinterklaas was een succes. Er moet wel een nota komen van Sinterklaas. Dat is lastig met een particulier. Volgend jaar goede afspraken over maken.

Kerstwandeling was ook een succes. Is wel enorm veel werk geweest voor de organisatie, maar is over het algemeen als heel positief ervaren.

Carnaval staat voor de deur. Het Masker komt 5 februari op school.

Sport:
Jolanda weet iemand die wellicht interesse heeft in de sportcommissie. Hier is nog steeds een vacature voor. Wordt vervolgd.

Rondvraag:
Annemieke vraagt Karin naar de afspraken met betrekking tot het naar binnen brengen van de kinderen na de lunchpauze. Nu worden kinderen uit de bovenbouw soms weggestuurd bij de ingang bij de kleuters, zij zouden gebruik moeten maken van de hoofdingang. Dit wordt niet als prettig ervaren als ouders (of broers/zussen) kinderen uit onderbouw en bovenbouw naar school brengen. Karin gaat dit bespreken.

Jolanda vraagt waar de hulpcheques zijn. Karin zorgt dat Jolanda ze krijgt zodat ze hulp kan inschakelen indien nodig.

School:
Er is onlangs een mail verstuurd met een uitnodiging van Karin voor 4 februari 2016. Er is dan een avond op school voor leerkrachten, MR en oudervereniging over 21st century skills. De avond is van 18.30 uur tot 22.00 uur en ieder is van harte uitgenodigd. Graag even laten weten of je komt.

Op 9 februari 2016 is de open avond van school. Ook dan zijn de leden van de oudervereniging van harte uitgenodigd. Sander zal in ieder geval aanwezig zijn.

Verder is school bezig met de formatie voor volgend jaar. De verwachting is dat we van 13 naar 15 groepen gaan.

De eerstvolgende vergadering is op 15 maar 2016

Data vergaderingen schooljaar 2015-2016:  15 maart, 14 juni.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten