Aanwezig: Dion, Jeroen, Sander,  Jolanda, Karin, Annemieke

Afwezig: Gilbert, Annemiek

 

Opening

Welkom op de eerste vergadering van het jaar.

 

Notulen vorige vergadering:  

Sander heeft een aanvraag ingediend bij Univé voor shirtsponsoring. Wordt vervolgd.

Jeroen heeft stukje aangeleverd voor de nieuwsbrief.

 

Commissies

Inrichting en inventaris:  

 • Annemiek afwezig

Penningmeester:  

 • De brief naar de wanbetalers is nog niet verstuurd. Deze zal eind deze week verstuurd worden. Sander en Jeroen maken een brief en sturen deze eerst even naar Karin zodat zij weet war er verstuurd gaat worden.
 • Het is belangrijk om duidelijk te communiceren met de aanspreekpunten vanuit school over de beschikbare budgetten voor de diverse commissies. Dit is een duidelijke taak voor de commissieleden. Er is een potje ter ondersteuning van de thema’s. Het is belangrijk dat de leraren dit weten.
 • Er is budget over van vorig jaar. Dit doorgesproken. Het heeft te maken met onduidelijk bij de docenten over de budgetten en wanneer ze deze kunnen aanwenden.
 • Karin wil graag maandelijks een uitdraai van de budgetten. Wat is er nog te besteden? Jeroen gaat hier maandelijks contact over hebben met Karin.
 • Jeroen is niet aanwezig op de jaarvergadering i.v.m. werkverplichtingen. Jeroen stuurt de gegevens naar Dion, hij zal de presentatie maken en geven. Karin vraagt leraren om deze week een aantal foto’s aan Dion te sturen t.b.v. de presentatie.
 • Kascontrole is maandag. 

Feest:

 • Er is een vacature voor de feestcommissie. Sander is daar met iemand over in gesprek. Sportcommissie is ook nog een vacature voor, deze wordt benoemd bij de jaarvergadering.

Cultuur en projecten/leescommissie:  

 • Jolanda gaat een draaiboek schrijven voor de Kinderboekenweek. Budget van vorig jaar is zo goed als op. Budget van komend jaar is besproken.
 • Karin: we gaan dit jaar in de Kinderboekenweek samen een project doen met de Socrates.

Webmaster:

 • Dion heeft met Jeroen overlegd over een aantal verbeteringen voor de site. Hier is budget voor.  Dion heeft een facebookpagina gemaakt en gebruikt twitter. Graag regelmatig stukjes aanleveren voor op de site.

Excursie:

 • Sander mailt Gilbert of er punten zijn. We gaan er vanuit dat alles op de rit is.

School:

 • Twee leerkrachten erbij. 40 kinderen erbij.
 • Mariska gaat de huisstijl/PR commissie doen. Ze heeft hierover contact met Ellen Kenter.

 

Verder geen bijzonderheden.

 

Vergaderingen 2015/2016:

27 oktober, 12 januari, 15 maart, 14 juni.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten