Aanwezig: Dion, Sander, Gilbert, Annemieke, Danielle, Jeroen, Jolanda

Afwezig:

Opening

 • Sander heeft Karin gesproken. Karlijn zit het komende jaar bij de vergadering van de oudervereniging namens school. Vanaf de volgende vergadering zal zij aanschuiven.
 • Annemieke zal nieuwe data inplannen voor de vergaderingen.
 • Aanstaande maandag 5 september 2016 wordt definitief duidelijk wie de aanspreekpunten vanuit school zijn voor de diverse commissies. Sander stuurt dat rond.
 • De begroting is voor de vakantie gemaakt en Sander is met de begroting bij de MR geweest. Geen bijzonderheden.

Notulen vorige vergadering:
Niet besproken

Commissies

 • Inrichting en inventaris:
  Annemiek stopt met decoratie. Hier komt een vacature voor.
 • Penningmeester:
  Kascontrole is volgende week door Alexander Reus. Dat is de laatste keer, daarna volgt er een vacature voor kascontrole. Declaraties die nog ingediend moeten worden, kunnen alleen op 2/9/16 nog ingediend worden. Jaarvergadering is op 12/9/16. Jeroen is dan helaas verhinderd. Dion doet de presentatie van de cijfers. Afgelopen jaar is voor 97% van de kinderen de ouderbijdrage betaald door de ouders.
 • Cultuur en projecten/leescommissie:
  Kinderboekenweek staat voor de deur, 5 oktober. Jolanda gaat met Katrien in overleg. Er komt een auteur, Reggie Naus. Dit is geregeld door Sander. Hij zorgt voor de begeleiding. Jolanda gaat mensen inschakelen voor het kaften van boeken.
 • Excursie:
  Gilbert is benieuwd naar de contactpersonen. Er zijn nog geen declaraties voor het kamp terwijl het eerste kamp over een paar dagen al is. Gilbert neemt contact op met de leerkracht (Jeroen)
 • Webmaster:
  Dion gaat de website updaten met de vacatures en zet een aankondiging van de jaarvergadering op facebook. Hij wacht nog op bericht van de klassenoudercoördinator over de nieuwe klassenouders. Hij zal dan de foto-sites updaten.
 • Feestcommissie:
  Voor het afscheid van groep 8 werd het budget overschreden. School heeft daarom bijgedragen in de kosten op verzoek van Danielle. Sinterklaasfeest wordt in gang gezet. Met kerst is er dit jaar een diner. Het 10 jarig bestaan van de school is volgend jaar. Hier wordt nu al voor gereserveerd.
 • Sport:
  Sander neemt sport erbij. Het is niet veel werk. Indien nodig zal hij hulp zoeken.

School:
Niemand aanwezig, geen mededelingen

Rondvraag:

 • Annemieke vraagt naar het kamp van groep 6 en groep 6/7. De jaarkalender heeft bij verschillende ouders vragen opgeroepen. Waarom gaat de ene groep 6 1 nacht op kamp en de andere 2. Dat is een beslissing van school en heeft te maken met het groepsproces van groep 6/7. De ouderbijdrage zal voor de kinderen van groep 6 uit de 6/7 combinatie daarom hetzelfde zijn als de ouderbijdrage voor de kinderen van groep 7.
 • Ook was er een vraag over de frequentie van het kamp. Is dit nu elk jaar of om het jaar? Dat is elk jaar voor groep 6,7 en 8. School moet hier duidelijk over communiceren.
 • Het jaarlijkse etentje is op 30/9 op eigen kosten. Danielle regelt een restaurant.

Voorstel nieuwe data vergaderingen  schooljaar 2016-2017: 25 oktober 2016, 10 januari 2017, 21 maart 2017 en 30 mei 2017

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten