De notulen van de laatste veragdering.

Aanwezig:
• Jolanda Zuidstra, Leescommissie
• Annemiek Cobussen-Doodeman, Decoratie
• Gilbert Kohlbrugge, Excursies
• Jeroen Kunis, Penningmeester en notulist
• Sander de Wit, Voorzitter, Feestcommissie, Sportcommissie
• Karin Colin, Directeur RDS

Afwezig met afbericht:
• Dion van de Nes, webmaster
• Annemieke Miltenburg, secretaris

Opening
• We starten de vergadering op het geplande tijdstip van 19:45 uur.
• De notulen van de vorige vergadering op 28-10-2014 zijn akkoord.
• De standaard agenda is vastgesteld als agenda.
• Er zijn geen extra agendapunten of e-mails binnengekomen.

Commissies
Leescommissie
• Binnenkort vindt het voorleesontbijt weer plaats met als thema dinosaurussen.
• De prentenboeken zijn geïnventariseerd. Andere boeken moeten nog gedaan.
Decoratie
• Voor decoraties is de drukte tijd, Sinterklaas en Kerst, achter de rug. Alles zag er weer mooi uit. Annemiek krijgt de complimenten voor haar werk. Met name voor de Kerstdecoraties wordt de volgende keer extra hulp op prijs gesteld.
• Magazijn wordt binnenkort opgeruimd in samenwerking met de school.
Excursies
• Het is nog stil aan het front van de schoolreisjes. De leerkrachten moeten contact leggen met Gilbert over de bestemming om e.e.a. in gang te zetten. Gedacht wordt aan een valkenier.
• Groep 4 is naar Kasteel Radboud geweest.
• Groep 8 gaat binnenkort naar het Anne Frankhuis in Amsterdam.
Financiële commissie
De Penningmeester heeft het nodige aan de boekhouding uitgezocht en is “bij” met het verwerken van de mutaties.
De meeste ouders hebben inmiddels betaald. Er staan nog 79 betalingen open.
Feestcommissie
• De feestcommissie kijkt terug op een geslaagd Sinterklaas en Kerstfeest.
• Binnenkort komt Prins Carnaval op school.
Sportcommissie
• Er wordt gewerkt aan T-Shirts voor de leerlingen van school waarin (sport-)activiteiten kunnen doen.

Afsluiting en rondvraag
• De school bereid zich voor op het werken met een nieuwe CAO voor de leerkrachten.
• Alle leerkrachten zijn weer aanwezig na een periode van afwezigheid.
• Er wordt gevraagd naar de mogelijkheden voor een continurooster en aandacht voor het op tijd op school komen van de ouders en hun kinderen.
• Iedereen wordt bedankt voor zijn inbreng en we sluiten de vergadering om 20:50 uur.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten