Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen, Dion, Jolanda, Annemieke

Afwezig: Karlijn, Chantal

Opening

Sander heeft Janneke gevraagd om een seintje te geven als er ‘belangrijke’ post in het postvak zit zoals facturen.

Webmaster: Gilbert heeft eerder gevraagd om het kilometerdeclaratieformulier aan te passen. Dion gaat dit binnenkort nog doen. Er komt een veld ‘ouder/verzorger van’ en een veld voor het totaal aantal kilometers.

Het fotogedeelte zal Dion van de site verwijderen.

Commissies

Inrichting en inventaris: Chantal is afwezig, geen mededelingen.

Penningmeester: Van 24 kinderen nog geen ouderbijdrage ontvangen. Sander en Jeroen pakken dit verder op. Er wordt contact gelegd met de betreffende ouders.

Er is een vacature voor de kascommissie. Sander weet iemand, hij zal hem benaderen.

Jeroen mailt de stand van zaken van alle commissies aan Sander. Sander schuift binnenkort aan bij de MR vergadering en kan dat dan meenemen. De begroting voor volgend jaar wordt in mei gemaakt.

Cultuur en projecten/leescommissie:  Monique is namens school de leescoördinator geworden. Op het verzoek om hulp voor de leescommissie onder de ouders zijn wel twee reacties gekomen. Heel fijn, maar meer hulp is nodig. De oproep kan nog eens worden herhaald.

Sanders heeft nog 2 auteurs die evt. willen komen. Daarvan zal er waarschijnlijk wel 1 komen. Verder is hij met nog een aantal zaken bezig die betrekking hebben op de leescommissie. Wordt vervolgd.

Excursie: Er zijn diverse uitstapjes geweest in de groepen en ook alle schoolreisjes zijn gepland. Gilbert wil graag met school overleggen over het verschil tussen schoolreis en excursie en de invulling daarvan. Graag reactie van school in de volgende vergadering.

Gilbert merkt op dat het dit jaar goed is gegaan met de bestedingen. Er is niet veel meer over. Hij maakt een overzicht en communiceert dit met school.

Hij zal verder aan Annelot de begroting voor het kamp van volgend schooljaar vragen en zal hij de aanbetaling voor het kamp verder bespreken.

Feestcommissie: Geen bijzonderheden. Verzoek vanuit Britta via Sander (Danielle is aanspreekpunt!) om boodschappen te doen voor Pasen. Sander zet het door naar Danielle. We hebben vanuit school nog niets vernomen over het 10-jarig bestaan van de school komend schooljaar. Sander gaat informeren.

Sport: Sportdag en de avond 4-daagse komen eraan.

School: geen mededelingen

Rondvraag: Nicolet heeft aan Sander gevraagd of de oudervereniging een bijdrage kan leveren voor de aanschaf van muziekinstrumenten. School draagt daar ook aan bij. Wij willen graag een offerte en een overzicht van de bijdrage vanuit school en dan kunnen wij beoordelen of daar ruimte voor is. Sander koppelt dit terug.

Data vergaderingen  schooljaar 2016-2017:

30 mei 2017

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten