Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen,  Jolanda, Annemieke, Juf Leonie
Afwezig: Dion, Mariëlle, Froukje

Opening:
Vorige notulen: deur gaat tegenwoordig weer keurig om 8.20 open.

Penningmeester:
Ouderbijdrage nog niet ontvangen voor 35 kinderen. Er wordt binnenkort een tweede aanmaning verstuurd.

Jeroen heeft met Juf Monique gesproken over een aantal zaken. Er mag door school geen bedrag meer worden voorgeschoten voor bijvoorbeeld de boodschappen bij activiteiten. Danielle heeft nu een zakelijk account bij de Jumbo. Betalingen gaan dan op factuur via de oudervereniging.

Als de reserves worden afgebouwd, dan wordt het voorfinancieren van de schoolkampen een probleem. Deze moeten al betaald worden voordat de incasso van de ouderbijdrage heeft plaatsgevonden. Jeroen noemt als mogelijke oplossing om de bijdrage voor kamp voor de zomervakantie te incasseren, maar Gilbert is hierop tegen. Dit levert veel extra werk op. Beter zou het zijn als de schoolkampen weer naar later in het schooljaar worden verplaatst, maar dat wil school niet. Sander en Jeroen gaan school vragen naar een oplossing en hierover in gesprek met Juf Monique.

Belangrijk is het om facturen op naam van de oudervereniging te laten opmaken.

Juf Monique heeft een aantal facturen doorgezet die wellicht bij de oudervereniging thuis horen. Elk commissielid beoordeeld of ze bij betreffende commissie horen of toch bij school. Mail wordt doorgezet naar betreffende commissies.

Feestcommissie:
Sinterklaas is goed verlopen. Dit jaar was er geen schatkamer. In de evaluatie is naar voren gekomen dat de aangeboden cadeautjes toch als erg summier zijn ervaren. Er zijn nog cadeautjes over van voorgaande jaren. Komend jaar wordt bekeken of deze nog gebruikt kunnen worden. School zou sinterklaas komend jaar op 5/12 willen vieren. Danielle had begrepen dat Sinterklaas dan andere afspraken had. Wellicht is 4/12 een optie? Danielle bespreekt het met Juf Sjoukje. De kerstviering was in de kerk. De opkomst was goed ondanks dat er ook ouders en kinderen niet zijn komen opdagen. Jammer was het dat de geluidsinstallatie niet optimaal werkte. Het ontbijt werd als heel positief ervaren.

Wederom wordt aangegeven dat kinderen en ouders een kerstdiner op prijs stellen. Gilbert stelt voor een cyclus van 3: 1) simpel ontbijt + kerk, 2) kerstdiner, 3) simpel ontbijt met wandeling. Op deze manier hebben de kinderen elk jaar een gezamenlijk eetmoment met kerst. Danielle gaat hierover met school in gesprek.

Cultuur en projecten/leescommissie:
Voorleesontbijt 24/1/2017 voor de onderbouw.

Excursie:
De meeste schoolreizen zijn ingepland.

Groep 1 en 2 op 15 mei schoolreis
Groep 5 en 6 op 12 maart een excursie
Groep 3 en 4 op 17 mei. Locatie nog niet bekend. Juf Leonie geeft aan dat ze er mee bezig zijn. Ze geeft aantallen kinderen door zodat Gilbert wel alvast bussen kan reserveren.

Inrichting en inventaris:
Geen mededelingen.

Sport:
Hiervoor is nog steeds een vacature

Klassenouder-coördinator:
Geen mededelingen.

Rondvraag:
Annemieke stopt na dit schooljaar als secretaris. Sander zal Karin vragen een oproep te doen voor een nieuwe secretaris, iemand voor sport en iemand voor deco.
Eind  van het schooljaar gaan we uit eten. Datum wordt tijdens volgende vergadering geprikt.
Sander vraagt of er vanuit de oudervereniging nog suggesties zijn met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom school. Hier is geen pasklare oplossing voor. Het heeft ook te maken met de huidige infrastructuur in de wijk. Controles worden wel op prijs gesteld  zoals afgelopen week op verlichting door de politie.

Data vergaderingen  schooljaar 2017-2018:

27/3/2018

29/5/2018

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten