Aanwezig: Dion, Jeroen, Sander,  Jolanda, Gilbert, Karin, Annemieke
Afwezig: Annemiek

 

Opening

Notulen vorige vergadering:  

Geen opmerkingen over vorige notulen.

Jeroen en Sander wonen in april een vergadering van de MR bij. De begroting wordt dan besproken.

Commissies

Inrichting en inventaris:  geen mededelingen, Annemiek afwezig.

Penningmeester: er zijn op dit moment 22 kinderen die nog niet hebben betaald. Karin vraagt de lijst en gaat deze ouders bellen. De betaaldata zijn allang verstreken.

Cultuur en projecten/leescommissie:  alle boeken zijn gecontroleerd, gekaft en op de juiste lijsten gezet. Sander vraagt hoe de staat van de boeken is. Volgens Jolanda heel verschillend. Het schoolbrede thema is begonnen. Deze wordt afgesloten met een thema-avond. Hier heeft de commissie ook een taak in. Jeroen geeft aan dat er nog budget is voor de leescommissie.

Sander vraagt of Jeroen nog een aanvraag heeft ingediend voor sponsorshirtjes via zijn werk. Hij gaat dat binnenkort doen. Hij houdt Sander op de hoogte. Het gaat om minimaal 400, maar liever 500 shirtjes.

Sander moet nog 2 bonnen opleveren van de Sinterklaas. Hij zoekt dit uit.

Annemiek moet nog een formulier inleveren voor facturatie, de bonnen waren er wel.

Feestcommissie: Carnaval is simpel gehouden, maar was leuk. Sportdag komt eraan. Wordt geregeld. Limonade is gesponsord door een ouder, daar kunnen we voorlopig mee vooruit.

Jeroen vraagt wat we met Pasen doen? Is nog niet duidelijk. Sander vraagt aan Agnes of er iets nodig is. Hij kan dan actie ondernemen.

Sander vraagt aan Karin of ze nogmaals bij de leerkrachten wil benadrukken dat er een cultuurpotje is voor extra’s bij bijvoorbeeld thema’s. Ook is er een potje voor feest. Ze kunnen dus altijd een verzoek indienen als er iets nodig is.

Excursie: uit het budget is Valkenier betaald. Groep 3 en 4 gaan op 19 mei naar Artis. Dit is inmiddels gereserveerd.

Voor groep 1 en 2 is er een offerte aangevraagd voor Blanckendael voor 12 mei.

Annemieke vraagt of er een reden is dat er nog niet veel uitjes zijn geweest in groep 1 en 2. Dat is niet bekend. Gilbert gaat hier achteraan. Er is budget.

Groep 7 en 8 wilde naar het Anne Frankhuis. Dat gaat niet door, het zat vol. Er is nog wel budget. Ze willen graag naar een pretpark. Gilbert maakt met zijn zoon (zit in groep 8) een begroting. Dan is duidelijk of er geld bij zou moeten van de ouders van de kinderen uit groep 8 en hoeveel.

Groep 3 en 4 is redelijk door het budget heen.

 

School:  

Karin vraagt hoe wij vinden dat het gaat met het te laat komen en op tijd komen. De aanpak van Karin wordt namelijk niet door iedereen gewaardeerd. De ouderraad staat achter de aanpak van Karin.

 

Rondvraag

Sander vraagt hoe we tegenover een avond staan voor ouders die zich voor school inzetten/ingezet hebben te organiseren. Dat wordt leuk gevonden. Sander gaat daar naar kijken.

Karin vertelt dat er een openavond is geweest. Wat haar is opgevallen: het woord ‘vrijheid’ in de verhalen van nieuwe ouders. Karin vraagt of dat herkend wordt.  Met vrijheid in gebondenheid wordt eigenlijk verantwoordelijkheid bedoeld.

Sander noemt op dat een promofilmpje wellicht een leuk idee is.

Ook een mooie/goede flyer. Karin gaat een oproep plaatsen of er een ouder is die hier wellicht goed in is.

Sander en Karin willen volgend jaar alle ouders vragen naar hun talenten.

Sponsoring: vorige keer gesproken over sponsoring. Er zijn best ouders die wat extra willen bijdragen. Hoe gaan we dit invullen? Gaan we de sponsors vermelden? Dit lijkt geen probleem.

Het wordt in een apart potje gestopt waar de oudervereniging over beslist. De sponsors worden op de website vermeld. Hier komt een oproep voor.

Website:  De website ligt eruit.

Dion zorgt dat de site weer in de lucht komt. Dit brengt wel kosten met zich mee. Deze zijn akkoord.

Tekst schoolgids:

Jeroen wil graag de tekst in de oudergids aanpassen. Hij herkent zich hier niet in. Wij leveren voor het einde van het schooljaar een nieuwe tekst aan. Gilbert maakt een voorstel en mailt hem rond. We bespreken dit in de volgende vergadering.

 

 

Data vergadering schooljaar 2014-2015: 16 juni.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten