Aanwezig: Sander, Danielle, Chantal, Gilbert, Jeroen, Karlijn, Annemieke

Afwezig: Dion, Jolanda

Opening

Sander heeft Mark gesproken over de school t-shirts. Deze worden op school gewassen. Hij zal nog even aan Mark vragen hoe het gaat met drogen. Kunnen ze in de droger?

Fotosite: wordt op dezelfde manier georganiseerd als voorheen, alleen worden deze nu op de site van school geplaatst. Paul heeft aangegeven dat hij niet wist dat wij extra webruimte moesten inkopen hiervoor. Excuses voor de miscommunicatie hierover. De extra webruimte bij ons kan dus worden geschrapt.

Reggie Naus komt 2/2/17 voor groep 5/6. Socrates komt ook.

Sander geeft feest en decoratie complimenten voor de verzorging van de feestdagen afgelopen periode.

 

Notulen vorige vergadering:

Commissies

Inrichting en inventaris: Zijn er zaken die anders zouden moeten volgend jaar? Danielle geeft aan dat het fijn zou zijn als er nog meer hulp komt van ouders.

Verder was er wat discussie over het aanbod van de cadeautjes in de schatkamer. Besloten wordt om wel vast te houden aan variatie in cadeaus, maar iets minder variatie.

2 pieten is voldoende. Kleur wordt t.z.t. ingevuld.

Het is belangrijk dat bonnen op tijd en kloppend worden ingediend.

Sander zal Janneke vragen om een seintje te geven als er facturen per post zijn binnengekomen.

 

Penningmeester: Van 28 kinderen nog geen ouderbijdrage ontvangen. Jeroen mailt Karin met het verzoek of er in de nieuwsbrief een stukje kan worden opgenomen over de mogelijkheid van een automatische incasso met een link naar het formulier.

Sander vraagt of iedereen bonnen z.s.m. wil indienen en declareren. Hij gaat een tussentijds overzicht maken voor de MR.

 

Cultuur en projecten/leescommissie:  –

 

Excursie: Groep 1-2 gaat nog naar de sterrenwacht. Excursie groep 3-4 op 21 mei is geregeld. Gilbert zal bij Sigrid navragen of vervoer geregeld is. Hij heeft hier geen berichten over ontvangen. Excursie groep 5 is geregeld. Gilbert wil graag van school de visie op schoolreisjes. Wat is het verschil tussen een excursie en een schoolreis. Karlijn komt hier op terug.

Voor groep 6 komt er nog een excursie die bij een thema past. Karlijn informeert Gilbert hierover.

Voor groep 6-7 en 7 volgt er ook nog een excursie.

Karlijn vraagt of er een update kan komen van de budgetten? Gilbert zal dit verzorgen.

Karlijn zal bij collega’s informeren over de plannen  voor het kamp voor het volgende schooljaar.

Gilbert heeft een e-mail waarin school heeft bevestigd dat school het kam zal voorfinancieren. Hij zet deze mail ter info door naar Jeroen.

 

Webmaster: –

 

 

Feestcommissie: zie ook decoratie. Deze keer samengevoegd.

 

Sport:

 

 

 

School: –

 

Rondvraag:

Sander vraagt of Karlijn wil informeren wat de plannen van school volgend jaar zijn ivm 10 jarig bestaan.

Volgende vergadering is bij Sander op 21 maart 2017 om 19.45 uur.

Annemieke geeft aan bij Karlijn dat er vanuit de ouders behoefte is aan een extra contactmoment in het najaar. Het eerste gesprek vindt nu pas plaats in maart. Karlijn zal dit doorgeven aan school.

 

Data vergaderingen  schooljaar 2016-2017:

21 maart 2017 en 30 mei 2017

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten