Aanwezig: Sander, Chantal, Danielle, Jolanda, Dion, Gilbert, Annemieke en Karlijn
Afwezig: Jeroen

Opening:
Geen mededelingen.

Notulen vorige vergadering:
Sander heeft de lijst met aanspreekpunten van school. Deze wordt apart doorgemaild.

Commissies:

 • Inrichting en inventaris:
  Danielle heeft inkopen gedaan. 17 november wordt er voor de sinterklaas versierd ’s avonds. Danielle heeft ouders geregeld. Ze heeft op school gevraagd wanneer de school vervolgens in kerstsfeer mag, hierop is nog geen reactie. We besluiten dat dit op 7 december gaat gebeuren om 19 uur.
 • Penningmeester:
  Afwezig
 • Cultuur en projecten/leescommissie:
  Kraam Kinderboekenweek was een succes. Komende week is de voorleeswedstrijd. Reggie Naus komt nog naar school. Vorige afspraken konden door omstandigheden niet doorgaan. Sander gaat met hem overleggen of hij tijdens de voorleesontbijtdagen in januari kan komen.Carla en Katrien hebben alle boeken en leeslijsten opgeschoond.Karlijn informeert naar het budget, dit is besproken. Jolanda gaat er verder naar kijken en komt er dan op terug.
 • Excursie:
  Kampen 6/7/8 zijn geweest. Alle kosten zijn inzichtelijk en binnen budget gebleven. Budgetten voor de rest van het jaar zijn besproken. De begroting voor de excursies moet vanuit de oudervereniging op tijd worden aangeleverd. Sander/Gilbert en Jeroen zullen een afspraak maken met Annelot.De excursies voor groep 1-2 zijn geregeld. Er is nog budget, dit is bekend bij school zodat er nog meer gepland kan worden. Gilbert zal nog eens informeren bij school over de plannen voor het komende jaar.Het is belangrijk om ouders te attenderen op de kilometervergoeding als ze rijden voor een excursie. Karlijn zal haar collega’s hier ook over informeren. Dion maakt een formulier voor de declaratie van de kilometers en plaatst deze op de website.
 • Webmaster:
  Op verzoek van Froukje de foto-sites voor dit schooljaar klaargezet voor gebruik. Vervolgens kwam er een mail dat de foto-sites niet meer nodig waren, school zou dit zelf gaan organiseren. Dion heeft met Paul gesproken over de nieuwe website van school. Nu zijn we 7 weken verder en is er nog niets gebeurd met de foto’s. Dion vraagt wat er gaat gebeuren en wat het beleid hierin is? Dit wordt nagevraagd bij school.

Feestcommissie:
De cadeaus voor Sinterklaas zijn binnen en alles binnen budget. Danielle gaat met Annemieke en Annemiek de kerstinventaris bekijken, opruimen en per groep verdelen. Elk lokaal krijgt een eigen bak met kerstspullen. Danielle zal de bakken regelen. Er is nog budget om eventueel een aantal kerstbomen te vervangen. Er zijn er een paar dringend aan vervanging toe. Danielle zal dit oppakken. Verder is het de bedoeling dat de docenten de kerstspullen in het lokaal zelf (met behulp van de groep) opruimen na kerst. Het opruimen van de kerstspullen op de gangen zal ook gebeuren op 23/12 de laatste schooldag voor de kerstvakantie, onder schooltijd.

Besloten is dat groepen 5 t/m 8 wat lekkers krijgen in de groepen voor tijdens de sinterklaasviering bij het uitpakken van de surprises. Danielle zal hiervoor zorgen.

Danielle is bezig om van school meer info te krijgen over de kerstviering op 22 december. Ze heeft een mail gestuurd, nog geen reactie.

Sport:
Scholierenveldloop is geweest. Sander gaat met school afstemmen dat de nieuwe sportkleding op school moet blijven, niet mee naar huis mag en op school gewassen moet worden.

School:
Karlijn vraagt of de kriebelouders vanuit de oudervereniging worden aangestuurd. Nee, dit is niet het geval.

Rondvraag:
Annemieke vraagt hoe de sponsorloop tot stand is gekomen. Dit was een wens vanuit school. De opzet is nu onduidelijk. Is er een plan? Is er al een bedrag beschikbaar, hoeveel is nog nodig? Is er een budget vanuit school voor het onderhoud? Dit is niet duidelijk.

 

Voorstel nieuwe data vergaderingen  schooljaar 2016-2017:
10 januari 2017, 21 maart 2017 en 30 mei 2017

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten