Aanwezig: Dion, Jeroen, Sander, Jolanda, Gilbert, Karin, Annemieke

Afwezig: Annemiek

Opening
Karin welkom. Fijn dat je er bent. Aanwezigheid wordt altijd als erg prettig ervaren in verband met directe feedback.

Notulen vorige vergadering
Staan altijd op de website.
Sander heeft inmiddels de lijst met aanspreekpunten vanuit de leerkrachten m.b.t. excursies
Kunstgras is inmiddels gelegd. Jeroen heeft de rekening nog niet gezien. Dion geeft aan dat er regelmatig verplichtingen aangegaan worden vanuit school waar de oudervereniging dan plotseling een rekening van krijgt. De rekening heeft dan een tijdje gezworven. Karin geeft aan dat het traject soms lang duurt. Karin geeft aan dat ze zal kijken of ze de rekeningen voor de oudervereniging eerder kan filteren. Dit speelt ook bij de excursies. Leerkrachten gaan dan verplichtingen aan, maar de nota’s komen niet altijd op de juiste plek terecht.
Afspraak: commissielid moet duidelijke afspraken maken over waar de nota heen moet met de leverancier of met de leerkracht die de afspraak met de leverancier maakt.
Vacatures: 2 aanmeldingen na jaarvergadering voor groep feest als hulpouder. Betreft nieuwe ouders. Sander wil ze hierbij helpen om ze wegwijs te maken. Sander heeft mailcontact met ze gehad.
Foto’s voor de website worden tijdens de vorige vergadering gemaakt door Dion.
Commissies
Inrichting en inventaris:  Annemiek is afwezig
Penningmeester: grootste gedeelte is inmiddels overgedragen naar Jeroen. Een aantal kleine dingen. Eerste incasso binnen nu en twee weken.
Sander vraagt of er ouderbijdragen niet zijn geïnd van vorig jaar. Karin heeft een aantal ouders gebeld. Er zijn er nog een paar die niet hebben betaald. We zijn het er met elkaar over eens dat de kinderen er niet de dupe van worden. Karin wordt op tijd aangehaakt indien er komend jaar ouders zijn die niet betalen om een betalingsregeling af te spreken.
De volgende vergadering gaan we kijken of we een vrijwillige extra bijdrage kunnen realiseren.(vrienden van de Roald Dahl?). Jeroen geeft aan dat hij op de facturen een korte tekst kan wijden aan de vacatures. Graag.
Cultuur en projecten/leescommissie:  net Kinderboekenweek achter de rug. Is goed verlopen. Volgend jaar duidelijkere instructie voor de kinderen die helpen bij de kraam. Dit is wel belangrijk, Karin onderstreept dat. De activiteiten moeten niet ten koste gaan van de onderwijstijd. Er wordt een draaiboek gemaakt. Jolanda en Anouk gaan dit doen.
De voorleeswedstrijd is verschoven naar vrijdag 31 oktober.
Feestcommissie: Sander heeft bekertjes e.d. geregeld voor het komende jaar. Het verzoek vanuit school/Mark voor hulp kwam te laat. Dit graag volgende keer wat meer op tijd.
Inkopen voor Sint zijn zo goed als rond. Sander gaat binnenkort om de tafel met Monique over de invulling van sinterklaas en kerst.
Voor 11 november zijn mandarijnen geregeld.
Excursie: Gilbert kijkt tevreden terug op organisatie. Het was een groot succes. Gilbert heeft bijna alle bonnen compleet. De wens is om ieder jaar een uitje met een overnachting te doen. Nu was de afspraak om het jaar. Karin gaat dit met de leerkrachten opnemen.
Kleuters: er is nog geen planning voor het schooljaar voor de excursies van de kleuters vanuit de leerkrachten. Karin gaat dit navragen bij het team.
School:  Het is soms niet duidelijk wie je aan moet spreken als een klas 3 leraren heeft. Gilbert vraagt dit aan Karin. Karin geeft aan dat de overdracht tussen de leraren goed is. Jolanda bevestigt dit.
Website:   is weer up to date. De website moet wel gevoed worden. Zoals bijvoorbeeld bij de boekenkraam. Je kunt het zelf plaatsen of naar Dion mailen dan zet hij het er op. 

Rondvraag
Jeroen: kun je zien hoe vaak de website bekeken wordt. Dat kan wel. Is nu niet duidelijk hoe vaak precies. De fotopagina’s werden wel altijd veel gebruikt.
Gilbert: kinderen halen hun kleding open aan de hekken. Johan zou dit oppakken. Karin gaat Ed vragen om contact opnemen met de gemeente.
Koningsspelen: gaan we hier iets mee doen? Karin zoekt dit uit.

Karin: T-shirts van school kunnen gekocht worden door ouders. Kunnen we niet voor de hele school  T-shirts kopen? Bij een activiteit krijgen de kinderen dan een T-shirt mee, die ze na de activiteit weer gewassen mee terug nemen. We vinden dit een goed idee. Financieel geeft dit wel wat problemen. Dion vraagt of we niet activiteiten kunnen ontplooien om geld in te zamelen. Karin haakt leerkrachten aan om hier over na te denken. Dion geeft aan dat we de MR wel moeten aanhaken als wij activiteiten gaan ontplooien om ons budget te vergroten.

Data vergadering schooljaar 2014-2015:  13 januari, 17 maart, 16 juni.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten