Notulen vergadering oudervereniging  30 mei 2017

Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen, Dion, Jolanda, Karlijn, Chantal, Annemieke

Afwezig:

Opening

Vorige notulen, geen opmerkingen

Monique heeft de reservering mbt kamp overgenomen van Annelot voor komend jaar.

Penningmeester: Gelukkig zijn er inmiddels weer meer ouders die de ouderbijdrage betaald hebben. Er zit helaas wel veel werk in zoals elk jaar. Voor de openstaande posten gaat de factuur naar school. Wat te doen met ouders die niet betalen en zelf wel meegaan met de excursie? Hier hebben we moeite mee. Sander neemt het op met Karin.

Er is nog budget voor inrichting en inventaris. Kan bijvoorbeeld voor muziekinstrumenten? Karlijn informeert bij het team welke wensen er zijn. Er moeten nog wel kerstbomen gekocht worden voor komende kerst.

Is er al iemand voor de kascommissie? Sander weet iemand en zal deze persoon benaderen.

Excursie: Alle excursies zijn over het algemeen goed verlopen. Alles wordt nog geëvalueerd.  Gilbert heeft contact met Jeroen over het budget, er moet nog het een en ander betaald worden, maar dit lijkt dit jaar goed uit te komen.

Wat is nu het verschil tussen een schoolreis en een excursie? Karlijn: excursie is ter ondersteuning van een thema, schoolreis is voor de lol. Karlijn namens Lars: er is een planning gemaakt voor de schoolreisjes voor de komende jaren. Deze is doorgesproken. Karlijn koppelt dit weer terug aan Lars.

Commissies

Inrichting en inventaris: Is er al wat bekend over het jubileum komend schooljaar? Ja, dit is besproken. Er is ook budget vanuit de oudervereniging.

Cultuur en projecten/leescommissie:  Jolanda heeft hulp van een aantal ouders. Ze vraagt of het handig is om zelf een kraam te hebben? Dit wordt geregeld. In groep 3/4 komt een auteur in juni, dit is geregeld door school.

Feestcommissie: Feest groep 8 komt er nog aan. Danielle bespreekt dit met Jeroen.

 

Sport: 4 daagse komt eraan, hier zijn nog mensen voor nodig. Via de klassenouders kan er nog een mail uit.

School:  Karlijn heeft met Lars gesproken over de opzet en opkomst van de info-avond. Dit is besproken. (LET OP ALLEN: DE INFOAVOND IS OP DINSDAG 19 SEPTEMBER!!!)

De jaarkalender komt in principe voor de vakantie.

Rondvraag:

De oudervereniging heeft het jaarlijkse etentje op 1 juli om 19 uur, op eigen kosten.

Data vergaderingen  schooljaar 2017-2018:

Eerste vergadering dinsdag 12 september 2017. De overige worden daarna ingepland, als het schoolrooster bekend is.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten