Notulen vergadering oudervereniging  31 oktober 2017

Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen, Leonie, Mariëlle, Froukje, Annemieke

Afwezig: Dion, Jolanda

Opening

Er zijn 2 nieuwe gezichten. Sander heet Froukje (klassenouder-coördinator) en Leonie (namens school, leerkracht groep 4A) welkom.

Jaarvergadering: opkomst viel helaas weer wat tegen. Met name ook de afwezigheid van ouders van kinderen uit groep 1 en 2 is opvallend. Er worden diverse mogelijke oorzaken genoemd. De inhoud is niet spannend genoeg, term ledenvergadering is niet aansprekend. Jeroen geeft aan dat de inhoud wellicht aangepast kan worden. Meer informatie over wat er voor de kinderen is gedaan en wordt gedaan in het komende jaar. Dit wordt voor het komende jaar weer bekeken. De oudervereniging kan nog steeds onder de aandacht worden gebracht door middel van de nieuwsbrief via Karin en ook via Froukje richting de klassenouders is er de mogelijkheid bijvoorbeeld als er een hulpvraag is. Dit gebeurt nu al.

Excursie: Kampen zijn over het algemeen goed verlopen. Danielle geeft aan dat de boodschappen niet helemaal volgens planning zijn verlopen. Ze had de boodschappen gedaan volgens een lijst die za had ontvangen vanuit school. Deze lijst bleek helaas niet de juiste. Hierdoor was er veel over. Gelukkig kon er veel terug naar de Jumbo. Helaas wilde groep 8 de overgebleven boodschappen niet meenemen op kamp. Zij zouden ter plaatse boodschappen doen. Dit is wel zonde van het geld en een aandachtspunt voor komend jaar. Gilbert neemt dit mee als aandachtspunt. De kosten van de boodschappen zullen evenredig over de groepen 6 en 7 worden verdeeld. Gilbert is bezig met het plannen van de schoolreisjes. Het schema van Lars voor een 3-jarige cyclus is heel prettig.

Penningmeester: Jeroen is bezig geweest met de incasso’s en het updaten van het leerlingenbestand. Dit is elk jaar veel werk. Annemieke geeft aan dat deze werkzaamheden wellicht volgend jaar verdeeld kunnen worden, zodat Jeroen niet alles alleen hoeft te doen. Jeroen geeft het tegen die tijd aan.

Inrichting en inventaris: alles loopt voor de feestdagen. Kerstbomen worden nog aangeschaft en er zijn een aantal leuke ideeën met betrekking tot de aankleding van de school rond de feestdagen.

Cultuur en projecten/leescommissie:  Sander namens Jolanda: start van de boekenweek was iets anders dan anders. Dit kwam mede door de stakingsdag. Verder is de verkoop redelijk goed verlopen. Sander komt komende week met schrijfster Annemarie van der Eem bij de groepen 1/2

Feestcommissie: Danielle is bezig met Sinterklaas en kerst. Er is nog veel hulp nodig. Er gaat weer een oproep uit via Froukje naar de klassenouders. Sander heeft Sint Maarten geregeld. Intratuin heeft een gift aan school gedaan in de vorm van kerststerren.

Sport: hiervoor is nog steeds een vacature

Klassenouder-coördinator: Froukje geeft aan dat indien er hulp nodig is, wij haar kunnen benaderen. Zij stuurt de verzoeken door naar de klassenouders. Er kan best meer beroep gedaan worden op de klassenouders. Froukje neemt contact op met Monique om te bespreken wat er van de klassenouders wordt verwacht. Het blijkt dat hier nogal verschillende ideeën over zijn.

Leonie: vraagt of wij een lijst willen met de taken per leerkracht. Deze blijkt inmiddels al te zijn verstrekt. Mochten er zaken zijn die wij verwachten, graag melden.

Rondvraag:

Danielle vraagt of er al meer bekend is over het feest in verband met het 10 jarig jubileum van de school. Dit schijnt in de week van Koningsdag gevierd te worden. Meer is er nog niet bekend.

Froukje vraagt of de oudervereniging het prettig vindt als zij er elke keer bij is. Dat is prima als Froukje dat wil. Ze gaat er het komende jaar bijzitten en bekijken of het een toegevoegde waarde is.

Sander vraagt of Leonie aan Karin wil vragen om de deur ’s ochtends op tijd te openen.

Gilbert vond de communicatie in de laatste nieuwsbrief wat negatief van toon. Er stond veel in wat niet mag. Daarnaast geeft hij aan dat de regels niet zichtbaar zijn in de school. Leonie neemt dit op met Karin.

Kan Dion Froukje en Leonie toevoegen aan de app-groep?

Kan er op de website aandacht worden besteed aan de vacature voor de sportcommissie en voor inrichting en inventaris? (Mariëlle doet dit nu, maar een opvolger is noodzakelijk omdat zij straks geen kinderen  meer op school heeft). Via Froukje kunnen de vacatures ook onder de aandacht worden gebracht van de ouders. Gilbert wil de vacatureteksten wel herschrijven.

Annemieke vraagt wat het nut is van de gezamenlijke gymles met de Socrates? Volgens Gilbert is dit vanuit de Vreedzame school. Dat is een mooi doel, maar komt dit tot uiting in die gymlessen? Leonie bespreekt dit met Mark.

 

Data vergaderingen  schooljaar 2017-2018:

16/1/2018

27/3/2018

29/5/2018

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten