De Oudervereniging hanteert iedere vergadering een standaard agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Commissies
  1. Decoratie commissie
  2. Feest Commissie
  3. Lees Commissie
  4. Financiële Commissie
  5. Excursies Commissie
  6. Sport Commissie
  7. Website Commissie
 5. School
 6. Rondvraag
 7. Sluiting