Declaraties & Voorschotten

  • Declaraties dienen vooraf goedkeuring te hebben van de budgethouder. Dus geef vooraf niet uw eigen geld uit zonder dat u weet of deze gedeclareerd kunnen worden.
  • Voorschotten en declaraties dienen indient te worden via onderstaand declaratieformulier, het formulier zal automatisch naar de juiste budgethouder worden gezonden.
  • Bij ieder declaratieformulier dient de factuur of betaalbewijs meegezonden te worden, zonder achterliggend stuk zullen wij niet tot betaling overgaan. Indien bijvoegen niet mogelijk is, kunt u deze apart mailen naar penningmeester@ovrds.nl.
  • De penningmeester neemt alleen verzoeken in behandeling die goedgekeurd zijn door de budgethouders.
  • Declaraties dienen in het betreffende schooljaar te worden gedeclareerd, anders kunnen deze niet meer in behandeling worden genomen.
  • Ook voorschotten dienen op dezelfde wijze te worden aangevraagd. Na uitgaven graag zo spoedig mogelijk de achterliggende stukken mailen naar penningmeester@ovrds.nl. Daarna zal eventuele restitutie verwerkt worden.