Onze leden

Scroll naar beneden om kennis te maken met de huidige leden van de oudervereniging.

commissies

Scroll naar beneden om informatie te vinden over de verschillende commissies en wie u daarvoor kunt benaderen. 

Ouderbijdrage

Scroll naar beneden en u vind alle informatie betreffende de ouderbijdrage voor het schooljaar 2023/2024

Onze leden

“Waarom moeilijk doen als het samen kan”

voorzitter & LID EXCURSIE COMMISSIE 

Melanie de Swart


SECRETARIS


Remko Saalbrink

penningmeester 

Wendy Bambach

Lid FEEST & DECO COMMISSIE

Lieke Druijf

lid feest & deco commissie

Kimberly de Boer

webmaster & lid excursie commissie

Marlies Koelemeijer


LID SPORT COMMISSIE

Nicole Houben

LID SPORT COMMISSIE

Melanie de Boer

ALGEMEEN LID & SOCIAL MEDIA

Esmee van Breevoort – Boumans

Commissies

Binnen de oudervereniging hebben wij diverse commissies samengesteld. Elke commissie heeft een of meerdere aanspreekpunten waar u terecht kan met desbetreffende vragen. De desbetreffende personen staan bij de commissies benoemd.

FEEST & DECO COMMISSIE

 


De feestcommissie zorgt voor de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering van alle feesten, die op school gevierd worden. Denk hierbij aan de organisatie van het Sinterklaasfeest, de decoratie voor het Kerstfeest, Carnaval en het Paasfeest. 

Feest commissie: Lieke Druijf & Kimberly de Boer

Emailadres: feest-deco@ovrds.nl

SPORT COMMISSIE

 

Sport & bewegen commissie: Nicole Houben

Emailadres: sportcommissie@ovrds.nl

Excursies

De excursie commissie ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van het jaarlijkse schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7, het kleuterfeest voor groep 1/2 en schoolkamp voor groep 8. Maar ook worden er andere leuke excursies georganiseerd geduurde het schooljaar die passen bij de thema’s die dan op school behandeld worden, denk aan: museum bezoek, bioscoop


Excursie commissie: Melanie de Swart & Marlies Koelemeijer

Emailadres: excursies@ovrds.nl

Financieel

De Financiële commissie bestaat uit een uitvoerend en controlerend deel.

De penningmeester (uitvoerend):

De penningmeester beheert namens het bestuur het vermogen van de vereniging, int de gelden en doet de betalingen. De penningmeester ontwerpt de begroting voor het komen­de boekjaar.

De Kascontrole commissie (controlerend) De kascommissie controleert minimaal 1x per schooljaar de boekhouding.

Penningmeester: Wendy Bambach

Kascontrole: Wisselend  

Emailadres: penningmeester@ovrds.nl

Ouderbijdrage

“Samen maken we er iets moois van”

Ouderbijdrage schooljaar 2023/2024

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023/2024 is als volgt: 

Groep01-09/ 31-1201-01/ 28-02
1-2€ 40€ 20
3-4€ 50€ 30
5€ 58€ 35
6€ 62€ 38
7€ 75€ 48
8€ 105€ 80
Hoe vrijwillig is de ouderbijdrage precies?

De ouderbijdrage is vrijwillig en maakt dat de oudervereniging activiteiten kan aanbieden die naast het reguliere leerprogramma de schooltijd van uw kind(eren) zo bijzonder maakt. Kinderen zullen nooit worden uitgesloten van deelname aan activiteiten. 

Wanneer de ouderbijdrage niet is betaald genieten begeleiders die de ouderbijdrage wel hebben betaald voorrang op ouders die de bijdrage niet hebben voldaan. Deelname door ouders die de bijdrage niet hebben voldaan, geschiedt te allen tijde op eigen kosten & gelegenheid. 

Hoe wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld?

De bijdrage wordt voor de start van het schooljaar vastgesteld door de oudervereniging en bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering.

Mijn zoon /dochter begint pas later in het jaar, wanneer ontvang ik een betaalverzoek?

Indien uw kind instroomt voor 1 januari zal medio januari het betaalverzoek klaarstaan in de Kwieb  app. Wanneer uw kind voor 1 maart instroomt zal medio maart het betaalverzoek klaarstaan in de Kwieb app.

Kan ik termijnen betalen of een betalingsregeling treffen?
  • Ouders in bijzondere situaties kunnen met de penningmeester een betalingsregeling treffen, dit zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.
  • Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen via de gemeente een vergoeding vragen, meer informatie kunt u vinden in de schoolgids.
Wat is het rekeningnummer van de Oudervereniging?

Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U

International Bank Account Number (IBAN): NL41 RABO 0143 7287 76

t.n.v. Ouderver. Roald Dahl School te Zwaag.

Hoe wordt de ouderbijdrage bekend gemaakt?

Tijdens de jaarvergadering zal de ouderbijdrage bekend worden gemaakt, deze is normaliter in september aan het begin van het schooljaar. Ook zal dit op de website van de oudervereniging worden aangekondigd.

Hoe gaat de betaling van de ouderbijdrage?

Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen wij geen facturen meer sturen, maar kan de ouderbijdrage via de schoolapp Kwieb betaald worden. U ontvangt hiervoor van ons een betaalverzoek. In dit verzoek kunt u klikken op de groene knop “betalen via Ziberpay” waardoor u op een makkelijke en veilige manier de ouderbijdrage kunt betalen via Ideal.