Jaarvergadering 2015

Afgelopen dinsdag 8 september om 20 uur was de jaarvergadering van de Oudervereniging. Helaas was de opkomst niet om over naar huis te schrijven, en dat was eigenlijk de eerste keer dat de opkomt zo laag was dat er bijna meer leerkrachten dan ouders aanwezig waren. En dat op een school met 300+ leerlingen. Wellicht is er te weinig aandacht geweest voor deze bijeenkomst, hoewel aangekondigd in de nieuwsbrief, moeten…

Read More >>

Notulen 25 augustus 2015

Aanwezig: Dion, Jeroen, Sander,  Jolanda, Karin, Annemieke Afwezig: Gilbert, Annemiek   Opening Welkom op de eerste vergadering van het jaar.   Notulen vorige vergadering:   Sander heeft een aanvraag ingediend bij Univé voor shirtsponsoring. Wordt vervolgd. Jeroen heeft stukje aangeleverd voor de nieuwsbrief.   Commissies Inrichting en inventaris:   Annemiek afwezig Penningmeester:   De brief naar de wanbetalers is nog niet verstuurd. Deze zal eind deze week verstuurd worden. Sander…

Read More >>

Aankondiging Jaarvergadering Oudervereniging

Op dinsdag 8 september zal de jaarvergadering van de oudervereniging plaats vinden. Dit is een week eerder dan normaal gesproken gebruikelijk is, dus deze keer de tweede dinsdag in plaats van de derde dinsdag in september. Noteert u deze datum alvast in de agenda. Het programma en aanvangstijd zullen spoedig volgen.

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging 16 juni 2015

Aanwezig: Dion, Jeroen, Sander, Jolanda, Gilbert, Karin, Annemiek, Annemieke Afwezig: niemand   Opening Welkom op de laatste vergadering van het jaar. Sander geeft aan dat er heel wat heen en weer gemaild is de afgelopen periode. We zullen alles puntsgewijs doornemen.   Notulen vorige vergadering: MR: Jeroen en Sander hebben de MR vergadering bijgewoond en een woordje gedaan. Vandaag is er wel een brief ontvangen van de MR waarin staat…

Read More >>