Omdat we een vereniging zijn, hebben we onze “huis”regels formeel vastgelegd in de statuten. Deze zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Hierin kunt u lezen wie het bestuur vormen, welke commissies er zijn en hoe wij de financiën geregeld hebben.

Klik hier om de statuten te downloaden.