Voorwaarden declaraties & voorschotten

  • Declareren zonder voorafgaande goedkeuring van de budgethouder is niet toegestaan. Dus geef vooraf niet uw eigen geld uit zonder dat u weet of deze uitgaven gedeclareerd kunnen worden.
  • Voorschot of declaratie uitsluitend indienen via de website, het formulier zal automatisch naar de juiste budgethouder worden gezonden.
  • Bonnetjes van declaraties kunnen gescand worden en meegezonden worden naar de budgethouder. Indien scannen niet mogelijk is kunt u deze in postvak penningmeester deponeren samen met het declaratie formulier.
  • De Penningmeester neemt alleen verzoeken in behandeling die goedgekeurd zijn door de budgethouders.
  • Declaraties dienen uiterlijk 4 weken na de daadwerkelijk uitgaven te worden gedeclareerd, anders wordt de declaratie niet meer in behandeling genomen.
  • Geen bonnetje = Geen Geld!
  • Ook voorschotten dienen op dezelfde wijze te worden aangevraagd. Bonnetjes binnen 4 weken, maar zo spoedig mogelijk inleveren op dezelfde wijze. Daarna zal eventuele restitutie verwerkt worden. 

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *