De excursie commissie ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van het jaarlijkse schoolreisje voor de groepen 1 t/m 4 en het schoolkamp voor de groepen 5 t/m 8.

De taken van de schoolreisjes commissie zijn als volgt:

  • Het opstellen en actueel houden van een draaiboek (voor gebruik volgende jaren)
  • Samen met de leerkrachten zoeken naar een bestemming
  • Bijdrage schoolreisje incasseren via penningmeester
  • Faciliteren financiële gang van zaken

Ouders die de ouderbijdrage hebben voldaan zullen voorrang krijgen om als begeider mee te gaan. Indien een begeleider niet de ouderbijdrage heeft voldaan, zal deze op eigen kosten en gelegenheid meegaan.

Coördinator excursie commissie: Melanie de Swart 
Emailadres: excursies@ovrds.nl

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *