Aanwezig: Yvonne, Carmelina, Michiel, Melanie, Wendy, Michella, Els en Remko

Afwezig: Suzanne

Opening en mededelingen:

Er is nog geen aanmelding voor de Lees- en cultuurcommissie. Deze zal de volgende nieuwbrief opnieuw uitgevraag worden.

In de toekomst willen we kijken of de huidige indeling van de commissies nog steeds de meest logische is ivm de verdeling van de werkdruk, of dat er wellicht commissies bij zouden moeten komen of moeten worden samengevoegd.

Feest- en decoratiecommissie:

Carmelina vraagt akkoord op het aanschaffen van boeken voor Sinterklaas en Kerst. Dit is akkoord. Wies komt met een lijst welke boeken voor welke groepen het meest geschikt zijn.

Sinterklaas: Alles loopt goed. De cadeaus zijn binnen en er is voldoende hulp vanuit de ouders. De Sinterklaas en Pieten zijn geregeld. Ook het strooigoed is geregeld.

Voor Kerst zijn nog wat openstaande punten die zullen worden uitgewerkt na Sinterklaas. Al wel bekend is dat woensdag 18 dec hulp nodig gaat zijn voor de versiering van het schoolplein tbv het Kerstdiner is de avond.

School:

Els maakt een lijst met allergieën zodat er een alternatief voor het strooigoed geboden kan worden.

Els zal Syb vragen 3 parkeerplaatsen vrij te houden op de dag dat Sinterklaas op bezoek komt.

Binnen stichting Penta is een stagiaire bezig met een opdracht om te onderzoeken waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. Daarop wordt Wendy gevraagd de tarieven van de contributie door te geven, en wordt Carmelina gevraagd wat de kosten van de schatkamercadeaus en het drinken zijn. Deze gegevens zullen geanonimiseerd worden verwerkt door de stagiaire.

Excursiecommissie:

Loopt goed. De schoolreisjes zijn gepland. Wel wordt gemerkt dat school soms moet wennen aan het feit dat niet voor alle excursies budget beschikbaar is. We zullen hierover met school in gesprek en ook aanbieden om ouders en ons netwerk in te schakelen voor bijv gastlessen of sprekers die aansluiten bij de thema’s van school.

Sportcommissie:

Michiel heeft een goed gesprek gehad met Mark over de samenwerking. Michiel geeft aan dat het nu lastig is extra activiteiten te organiseren ivm de onzekerheid rondom Corona.

Michiel heeft hele leuke ideeën en afgesproken is dat hij deze op papier zet wanneer er wat meer perspectief is (hopelijk januari). Zo kan per groep of thema gekeken worden welke sportactiviteiten kunnen worden aangeboden zodat dit in samenwerking met school kan worden opgepakt.

Sluiting

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven