Aanwezig: Yvonne, Melanie, Lieke, Wendy, Susanne, Kimberly en Remko

Commissies:

Excursie:

Groep ½ krijgt weer een kleuterfeest. Dit jaar willen we de benodigde materialen bij 1 leverancier huren. We graag meer hulpouders dan vorig jaar. We zullen met school overleggen hoeveel er nodig zijn en de uitvraag doen via de klassenouders. De OV zal als vliegende keep aanwezig zijn.

Groep ¾ gaat 30 mei naar de Goudvis. Dit is geregeld.

Groep 5 gaat 17 mei naar de Linnaeushof. Dit is geregeld.

Groep 6 en 7 zijn al op kamp geweest.

Groep 8 gaat eind van het schooljaar op kamp.

Kamp groep 7 -> Yvonne overlegt met school gezien de tegenstrijdige berichten. Indien school het niet wil gaat niet door. Als school het toch wel wil volgens jaar laatste jaar.

Begeleiders voor de schoolreisjes en kamp melden zich voortaan aan via de OV.

Sport:

School heeft de OV gevraagd te assisteren met de organisatie van de avondvierdaagse. Wij zijn bereid hieraan mee te werken, maar de administratie moet zo makkelijk mogelijk. Ouder melden hun kinderen via een link aan en in deze link zal ook gelijk een betaalverzoek voor het inschrijfgeld komen. Yvonne neemt hierover contact op met Mark. Daarnaast zal een apart clubje zich vanuit de OV bezighouden met de organisatie. Hierin zullen iig Yvonne, Lieke, Kimberly en Remko deelnemen.

Feest:

Kimberly gaat Lieke ondersteunen als vast lid binnen deze commissie.

Lieke gaat bij school navragen wat de wensen zijn voor Pasen en daarna samen met Yvonne bedenken wat ze hiervan kunnen realiseren binnen het beschikbare budget. Als het weer een Paasontbijt wordt willen we dit vanuit de OV graag regelen, maar wel onder de voorwaarde dat we de avond ervoor toegang hebben tot de school om de pakketten voor de te bereiden.

Wvttk:

De nieuwe flyer van de OV is gereed. Yvonne stuurt deze nog even rond voor een laatste check en dan kan de flyer naar school.

Susanne is gevraagd alle documenten van voor 2020 van de website te verwijderen.

Als OV mogen wij geen kinderen herkenbaar in beeld brengen in onze communicatie. We kunnen de kinderen wel onherkenbaar in beeld brengen en sfeerimpressies delen. Dit geldt voor alle vormen van communicatie.

De statuten zijn in concept aangepast. In de ALV begin volgend schooljaar zullen we om goedkeuring vragen aan de ouders.

Op verzoek stuurt Wendy een overzicht van het resterende budget voor schoolreisjes/excursies naar Els.

De OV heeft overleg gehad met de MR over de teruglopende betalingen. Momenteel kunnen we alle activiteiten nog door laren gaan, maar wanneer de kosten blijven stijgen en de inkomsten dalen zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

Vanaf volgend jaar komt er een deadline op de betaling van de contributie. Wanneer voor een (ntb) datum een (ntb) percentage van de contributie nog niet is voldaan zullen we als IV in overleg met school keuzes moeten maken welke activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Eventuele annuleringskosten zullen dan worden verdisconteerd.


Ons volgende overleg staat gepland op: ergens eind mei, voor het kleuterfeest. De datum hiervan moet nog even nagevraagd worden.

Punten die dan op de agenda staan: Als OV willen we ons beraden op de activiteiten die wij financieren. Hierbij kan gedacht worden aan excursies met een educatieve functie en boeken.

15 jarig jubileum van school


info@ovrds.nl

www.ovrds.nl

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven