Hoe vrijwillig is de contributie precies?
De contributie is niet verplicht, maar vrijwillig. Echter rekenen wij wel op uw medewerking. Zonder financiële bijdrage kunnen wij niet de activiteiten aanbieden die naast het verplichte leerprogramma de schooltijd van onze kinderen zo bijzonder maakt.

Hoe wordt de hoogte van de contributie vastgesteld?
De bijdrage wordt voor de start van het schooljaar vastgesteld door de oudervereniging en bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering. 

Begeleiding schoolreis/kamp
In overleg met school en de MR is besloten dat ouders/verzorgers die de ouderbijdrage betalen, voorrang hebben bij de aanmelding als begeleider bij schoolreis of kamp. Indien een ouder/verzorger meegaat op schoolreis/kamp maar niet de ouderbijdrage heeft betaald is dit op eigen kosten/gelegenheid.

Mijn zoon /dochter begint pas later in het jaar, wanneer ontvang ik een betaalverzoek?
Indien uw kind instroomt voor 1 januari zal medio januari het betaalverzoek klaarstaan in de Fiep app. Wanneer uw kind voor 1 maart instroomt zal medio maart het betaalverzoek klaarstaan in de Fiep app.

Kan ik termijnen betalen of een betalingsregeling treffen?
– Ouders in bijzondere situaties kunnen met de penningmeester een betalingsregeling treffen, dit zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.
– Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen via de gemeente een vergoeding vragen, meer informatie kunt u vinden in de schoolgids.

Wat is het rekeningnummer van de Oudervereniging?
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
International Bank Account Number (IBAN): NL41 RABO 0143 7287 76 
t.n.v. Ouderver. Roald Dahl School te Zwaag.

Hoe wordt de contributie bekend gemaakt?
Tijdens de Jaarvergadering zal de contributie bekend worden gemaakt, deze is normaliter in september aan het begin van het schooljaar. Ook zal dit op de website van de Oudervereniging worden aangekondigd.

Hoe gaat de betaling van de contributie?
Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen wij geen facturen meer sturen, maar kan de contributie via de schoolapp Fiep betaald worden. U ontvangt hiervoor van ons een betaalverzoek. In dit verzoek kunt u klikken op de groene knop “betalen via Ziberpay” waardoor u op een makkelijke en veilige manier de contributie kunt betalen via Ideal.

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *