Notulen vergadering oudervereniging 3 november 2020

4 januari 2021

Notulen overleg OVRDS 03-11-2020 Opening: de nieuwe leden stellen zich voor. Susanne Kaart sluit aan tbv de kascontrole. Michiel Beemster is de nieuwe voorzitter van de sportcommissie en juf Els sluit aan namens school. Suzanne, Michiel en Els: Welkom! Reacties op de vlog: Er zijn veel positieve reacties op de vlog binnengekomen. Daarnaast zijn er ook een paar kritische reacties binnengekomen. Deze zijn besproken in de vergadering en zullen verder…

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging 21 januari 2020

15 februari 2020

Aanwezig:          Kirsten, Carmelina, Wendy,  Yvonne, Angela, Leonie, Froukje, Remko, Monique en Mirjam Afwezig:              Henk, Melanie   Opening: Om 19.35 opent Wendy de vergadering. Zij heet Remko welkom, hij heeft interesse in de functie van secretaris. Aangezien Leonie en Monique de vergadering eerder verlaten geeft ze direct het woord aan Leonie. Team Leerkrachten: Leonie heeft met het team overlegt over de Koningsspelen. Zij zijn niet erg enthousiast over het ontbijt. Ze willen…

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging 5 november 2019

15 februari 2020

Aanwezig:          Henk, Kirsten, Melanie, Carmelina, Wendy,  Yvonne, Angela, Leonie, Froukje, Monique en Mirjam Afwezig:              Opening: Om 19.35 opent Henk de vergadering met de mededeling dat de agenda iets aangepast wordt, aangezien Monique om 20.15 de vergadering verlaat. Penningmeester: Wendy begint met het goede nieuws. Binnen een maand is bijna 80% van de contributie geïncasseerd. De nieuwe wijze van incasseren via de Fiep app werkt goed. Voor Wendy is het goed…

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging 3 september 2019

15 februari 2020

Notulen vergadering OVRD 3 september 2019 Aanwezig:          Sander, Henk, Melanie, Carmelina, Wendy,  Froukje, Leonie, Angela, Mirjam, Kirsten en Yvonne sluit om 20.20 aan bij de vergadering Afwezig:              niemand Opening: Henk opent de vergadering. We bespreken eerst de commissies en zullen dan de aankomende jaarvergadering bespreken. Begroting: In de jaarvergadering wordt de begroting gepresenteerd en het afgelopen jaar wordt besproken en afgesloten. Wendy heeft de begroting voor het komende jaar nog…

Read More >>

Notulen vergadering oudervereniging 4 juni 2019

15 februari 2020

Aanwezig:          Sander, Henk, Kirsten, Melanie, Carmelina, Wendy,  Yvonne, Angela en Mirjam Afwezig:              Marcella Opening: Om 19.50 opent Sander de vergadering. Verdeling commissies: Na de vorige vergadering hebben Sander en Henk bij elkaar gezeten en besloten dat Henk het voorzitterschap overneemt van Sander. Ze besloten tot een extra vergadering voor de nieuwe ploeg. Deze vergadering is bedoeld om de openstaande functies binnen de OVRDS te vervullen.  Zij zijn in overleg met…

Read More >>