Aanwezig: Yvonne, Carmelina, Melanie, Suzanne, Lieke, Wendy, Michella, Els en Remko

Opening en mededelingen:

Michiel is gestopt als coördinator van de sportcommissie. We gaan met school en Mark in overleg hoe we de sportcommissie willen inkleden.

Lieke Druijf is verwelkomd in de OV. Lieke zal actief zijn in de Feestcommissie.

Commissies:

We zijn gezamenlijk alle commissies langsgelopen en hebben gekeken naar de naamgeving en de inhoud.

– Bestuur (voorzitter, penningmeester en notulist): Dit loopt goed en behoeft geen verandering.

– Excursiecommissie: Via deze commissie worden de schoolreisjes en excursies geregeld. Dit loopt goed en behoefte geen verandering.

– Sportcommissie: De OV heeft momenteel geen coördinator van deze commissie. De OV gaat in overleg met school en Mark om te kijken hoe deze commissie in te kleden.

– Lees/Cultuur: Het leesdeel is overgenomen door juf Carla. Het deel cultuur willen we uitbreiden met weerbaarheid, gezondheid, sociale vorming, culturele vorming en kunst. We hebben deze commissie omgedoopt tot sociaal culturele vorming. Carmelina zal coördinator worden van deze commissie.

– Feest- en decoratiecommissie: deze commissie wordt omgedoopt tot feestcommissie. Michella en Lieke coördineren deze commissie.

– Webmaster: Dit loopt goed en behoeft geen verandering.

– Kascontrole: Suzanne stopt met haar rol binnen de kascommissie omdat dat niet is toegestaan volgens de statuten. Er is 1 andere ouder die zich hiervoor heeft opgegeven. We zoeken nog een tweede ouder.

Rondvraag:

– We willen een Infoflyer maken voor alle ouder met bijv foto’s van onze activiteiten per leerjaar. Yvonne maakt de layout en het bestuur in overleg met de commissies de tekst en foto’s.

– Suzanne onderzoekt of het mogelijk is dat meerdere foto’s toegevoegd kunnen worden aan het declaratieformulier op de website.

– Momenteel gaan alle declaraties vanaf de website naar de penningmeester. Suzanne checkt of het mogelijk is de declaraties direct naar de betreffende commissies gestuurd kunnen worden.

– Ook dit jaar zal er door de feestcommissie weer een Paasontbijt worden georganiseerd op school.

– Aan het eind van het schooljaar zullen we weer een ijskar op school regelen. Wendy regelt dit.

– 19 mei willen we een lenteborrel organiseren. Hiervoor zal een save the date worden verstuurd via de Kwieb en de nieuwsbrief.

– Yvonne is bezig met het updaten van de statuten.

– We gaan het 4 ogen principe toepassen voor alle externe communicatie (mail, social media, notulen, etc) om te voorkomen dat er onjuistheden instaan.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven